فایل های دسته بندی پاورپوینت های درسی - صفحه 4

پاورپوینت هندسه 1 فصل 3( پاره خط های متناسب در مثلث های متشابه)

پاورپوینت هندسه 1 فصل 3( پاره خط های متناسب در مثلث های متشابه) - بنام خدا هندسه 1 فصل 3( پاره خط های متناسب در مثلث های متشابه) ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هندسه 1 فصل 3( محیط و مساحت مثلث های متشابه)

پاورپوینت هندسه 1 فصل 3( محیط و مساحت مثلث های متشابه) - بنام خدا هندسه 1 فصل 3( محیط و مساحت مثلث های متشابه) ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نگاره های 7و8و9و10

پاورپوینت نگاره های 7و8و9و10 - بنام خدا نگاره های 7و8و9و10 جلسه سوم ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نکات آیات

پاورپوینت نکات آیات - بنام خدا نکات آیات ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هندسه 1 فصل 2(مساحت)

پاورپوینت هندسه 1 فصل 2(مساحت) - بنام خدا سال دوم دبیرستان هندسه 1 فصل 2(مساحت ) ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هندسه 1 فصل 2(قضیه فیثاغورث)

پاورپوینت هندسه 1 فصل 2(قضیه فیثاغورث) - بنام خدا سال دوم دبیرستان هندسه 1 فصل 2(قضیه فیثاغورث ) ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هندسه (1) دوم دبیرستان

پاورپوینت هندسه (1) دوم دبیرستان - بنام خدا هندسه (1) دوم دبیرستان زاویه خارجی زاویه خارجی در هر مثلث ، زاویه ای است که از امتداد یکی از اضلا...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نور و مشاهده اجسام جلسه هفتم

پاورپوینت نور و مشاهده اجسام جلسه هفتم - بنام خدا نور و مشاهده اجسام جلسه هفتم برای دیدن اجسام نور لازم است به اجسامی که نور تولید می کنند م...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نکته اول جمله ها به 4 دسته تقسیم می شود

پاورپوینت نکته اول جمله ها به 4 دسته تقسیم می شود - بنام خدا نکته اول : جمله ها به 4 دسته تقسیم می شود : 1) جمله خبری 2) جمله پرسشی 3 ) جم...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی