فایل های دسته بندی آموزشهای متفرقه بازاریابی - صفحه 1

معیار های بازاریابی اینترنتی

اموزش کامل فوت و فن های بازاریابی اینترنتی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستورالعمل بازاریابی تلفنی

دستورالعمل بازاریابی تلفنی : اصول بازاریابی تلفنی و نکات مهمی که شما یا کارمندانتان را در بازاریابی تلفنی خیلی کمک خواهد کرد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ارتباطات یکپارچه بازاریابی (ورد قابل ویرایش )

در اين مقاله پس از تشريح مدل ارتباطات منسجم بازاريابي و نقش آن بر هدفگذاري تبليغات تجاري به بررسي و تبيين جايگاه اين مدل در فرآيند مديريت بازاريابي پرداخته خواهد شد. سپس به توصيف و تشريح انواع اهداف تبليغات در مدل ارتباطات منسجم بازاريابي عوامل تاثيرگذار بر اين اهداف پرداخته خواهد شد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موانع ارتباط موثر در بازاریابی

در این فایل ورد به ده عاملی که مانع از روابط موثر در بازاریابی و روابط مدیران میشود و اثرات آن و اقدامات مورد توجهی که عوامل بازدارنده را از بین خواهند بود اشاره کردیم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل