فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

روانشناسی رشد 1

روانشناسی رشد 1

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون هوشی آر بی کتل

آزمون هوشی آر بی کتل

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تست قیمت

تست

قیمت : 800,000,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چگونه خبر بد را به والدين بیمار بدهیم

پاور پوینت چگونه خبر بد را به والدين بیمار بدهیم

قیمت : 69,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تنظیم قرار ملاقات مدیر توسط منشی

پاورپوینت تنظیم قرار ملاقات مدیر توسط منشی

قیمت : 59,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوگ در اپیدمی ها

پاورپوینت سوگ در اپیدمی ها

قیمت : 49,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مهارت حل مسئله

پاورپوینت مهارت حل مسئله

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بيان معیارهای یک سخنرانی خوب

پاورپوینت بيان معیارهای یک سخنرانی خوب

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چگونه به عنوان یک منشی به خانواده بیمار خبر بد بدهیم؟

پاورپوینت چگونه به عنوان یک منشی به خانواده بیمار خبر بد بدهیم؟

قیمت : 68,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی