فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 7

طراحي شاخص هاي ارزيابي اقتصادي 35 ص

طراحي شاخص هاي ارزيابي اقتصادي 35 ص - 1 ‏طراحي شاخص هاي ارزيابي اقتصادي ‏ 2 ‏چكيده ‏براي اطمينان از عملكرد بخش بهداشت و حصول به آرمان هاي انسا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جايگاه ايران در اقتصاد جهاني گردشگري 15 ص

جايگاه ايران در اقتصاد جهاني گردشگري 15 ص - 1 ‏دكتر حميد جعفري ‏استاد يار و‏ عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد (گروه جغرافيا ) ‏ما كجا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص

حقوق اقتصادي اساسي دولتها 27 ص - ‏حقوق اقتصادي اساسي دولتها ‏1- حاكميت دائمي ‏به موجب بند 2 مادة 2 اين قطعنامه، هر دولتي از حق حاكمه اي براي ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جغرافياي اقتصادي قبرس 27 ص

جغرافياي اقتصادي قبرس 27 ص - Steppe‏ (جلگه هاي وسيع بدون درخت) ‏اين نوع گياه اساساً در منطقة Mesaoria‏ رشد مي كند كه دماي آن دچار تغييرات فصلي م...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعاون در اقتصاد

تعاون در اقتصاد - ‏مقدمه: ‏پس از انقلاب صنعتي و شكل‎‏گيري اقتصاد بازار و يا به تعبيري اقتصاد آزاد و آزادي اقتصادي انديشمنداني نيز به تئوريزه كرد...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها 16 ص

تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها 16 ص - ‏اقتصاد شهری‏........................‏...............................................‏.........‏...............

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعریف علم اقتصاد

تعریف علم اقتصاد - www.dam.mihanblog.com ‏تعریف علم اقتصاد : ‏علم تخصیص منابع محدود برای تامین نیاز ها و خواسته های نا محدود . ‏هدف اگر بر اسا...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی 17 ص

تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی 17 ص - a ‏موضوع : ‏تأ‏ثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالق...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثير بحران اقتصادي غرب بر اقتصاد ايران

تاثير بحران اقتصادي غرب بر اقتصاد ايران - ‏بحران مالی جهان چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ ‏بحران کنونی با عدم پرداخت وامهای درجه دو مسکن در آمر...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی