فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

خوانایی

خوانایی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کف سازی

کف سازی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاخ های نیاوران و گلستان

کاخ های نیاوران و گلستان

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روند تحولات توسعه از گذشته تا کنون

روند تحولات توسعه از گذشته تا کنون

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شارل ادوارد ژانره ( لوکوربوزیه )

شارل ادوارد ژانره ( لوکوربوزیه )

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر اسلام در معماری ایران

تاثیر اسلام در معماری ایران

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی